Otwarte pracownie twórczo-edukacyjne, ogrody miejskie oraz kontenery kultury

Facebook

Wizja oraz cel

Wizja stworzenia Otwartych Pracowni Twórczo-Edukacyjnych, Ogrodów Miejskich oraz Kontenerów Kultury powstała jako projekt zgłoszony do Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Kołobrzeg.

Otwarta Pracownia Stolarska - to tu realizowana będzie idea upcyklingu czyli nadawania drugiego życia starym meblom. 

Bądźmy EKO i szanujmy drewno! 

Pod naszymi śmietnikami znajduje się mnóstwo drewna, które mogłoby otrzymać drugie życie. Wielu z nas posiada również w domu jakiś przedmiot codziennego użytku do renowacji. Pomyśl ile radości sprawiłoby Ci samodzielne wykonanie naprawy. Taką możliwość da Otwarta Pracownia Stolarska. 

Co to znaczy "otwarta"?

Otwarta, to znaczy darmowa, do której dostęp ma każdy mieszkaniec miasta. Zapewne są już wśród nas tacy, którzy nie mogą się doczekać, by z nami pomajsterkować!

Pracownia Stolarska

Pracownia Filmowo-Fotograficzna

Otwarta Pracownia Filmowo-Fotograficzna - to pracownia, w której będziemy rozwinąć umiejętności związane z wykonywaniem zdjęć oraz realizacją nagrań audio-video.

Pracownia działać ma na rzecz promocji lokalnych artystów, miasta oraz regionu. Działająca przy pracowni grupa zajmie się produkcją utworów filmowych, fotograficznych i innych utworów audiowizualnych w tym również edukacyjnych.

Celem jest również przybliżenie wiedzy i umiejętności związanych z wykorzystywaniem najnowszych technologii.

Pracownia Edukacyjno-Szkoleniowa

Otwarta Pracownia Edukacyjno-Szkoleniowa tu zdobywana będzie wiedza i rozwijane będą umiejętności z dziedzin, na które wyrazisz zapotrzebowanie. Będzie otwarta również dla mieszkańców chcących się podzielić swoją wiedzą. Stać się ma równieś pracownią, w której zgłębiać będziemy wiedzę z zakresu pozyskiwania środków na realizację celów stowarzyszenia oraz miejscem spotkań, debat, rozmów i planowania różnych działań związanych z projektami.

Edukacyjny plac zabaw - BabyLab

Edukacyjny Plac Zabaw dla Dzieci „BabyLab” to tu dla najmłodszych mieszkańców miasta będą odbywać się ciekawe zajęcia edukacyjne. Dzieci zdobywać będą wiedzę poprzez zabawę. W najmłodszych mieszkańcach pobudzimy wrażliwość na piękno natury oraz zwiększymy ich świadomość na temat EKOLOGII oraz środowiska w którym żyją. 

Dzieci poprzez zabawę nauczą się jak segregować odpady, jak rozpoznać rośliny i zwierzęta występujące w najbliższym otoczeniu, poznają ich nazwy i kształty, dowiedzą się, które trzeba szczególnie chronić oraz jak brzmią ich nazwy w obcych językach. W edukacji realizowana będzie idea współpracy, a nie współzawodnictwa.

Otwarte Ogrody Miejskie - OpenGarden to miejsce, w którym mieszkańcy zajmą się uprawą ziół, warzyw i owoców. Pełnić ma również funkcję miejsca spotkań, organizacji warsztatów z zakresu uprawy roślin oraz prelekcji na temat zdrowego odżywiania. Najważniejszą zaletą, prócz samej idei dzielenia się wyhodowanymi plonami, będzie dostęp do świeżych warzyw i owoców oraz powstających na miejscu świeżych przetworów i soków. Wpłynie to w znacznym stopniu na zdrowie dzieci mieszkających w okolicy. Zdobywać będziemy również wiedzę z zakresu umiejętności wykorzystywania naturalnego bogactwa uzdrowiska Kołobrzeg.

Otwarte Ogrody Miejskie

Kontenery Kultury to przestrzeń dla artystów oraz dla młodzieży, na wzór poznańskiego Kontener Art.

W kontenerach organizowane będą prelekcje, wystawy i koncerty między innymi z inicjatywy młodzieży. Posłużą również za zaplecze dla różnego rodzaju inicjatyw kulturalnych. 

Dzięki połączeniu projektów edukacyjno-szkoleniowych wraz z kulturalnymi realizowanymi przez stowarzyszenie OpenLab Kołobrzeg, zyskamy możliwość angażowania młodzieży do uczestnictwa w warsztatach dla nich przewidzianych oraz do aktywnego uczestnictwa w życiu stowarzyszenia, oraz organizacji życia kulturalnego miasta.

Kontenery Kultury

Kontenery Kultury to nowoczesna forma adaptacji tradycyjnych kontenerów wykorzystywanych w transporcie morskim.

KONTAKT

Facebook

Stowarzyszenie OpenLab Kołobrzeg

tel. 665 744 606

e-mail: kontakt@openlab.kolobrzeg.pl

Numer KRS: 0000757520

NIP: 6711835564

Nr rachunku: